09
Indigo_Dolphins

Almas

El erguíase antes da clarexa e iba para a cama coas galiñas.

Ela cando o sol xa estaba alto; era un paxaro nocturno.

El cantaba en voz alta, berrando baladas metálicas. Ela bailaba sen parar.

El cría no amor eterno, no Nadal e na concordia.

Ela abandonóuse á carne, ao desencanto e á rabia.

Os dous bebían saudade a grandes tragos.

E nun momento suspendido, os ollos atopáronse. Unha fada verde fíxo a súa maxia e a partir de entón, el escribe mentres ela soña coas súas letras.

 

Ámanse por, para e, en realidade, dende sempre.

 

(Trad.)

Él se levantaba antes del alba y se acostaba con las gallinas. Ella cuando el sol ya estaba alto, era ave nocturna.

Él cantaba a voz en grito baladas metalizadas, ella bailaba sin parar.

Él creía en el amor eterno, la navidad y la concordia. Ella se abandonaba a la carne, el desencanto y la rabia.

Los dos bebían soledad a lingotazos.

Y en un momento suspendido, sus miradas se encontraron. Un hada verde hizo su magia y a partir de entonces, él escribe mientras ella sueña con sus letras.

Se aman por, para y, en realidad, desde siempre.

 

Publicado la semana 9. 29/02/2020
Etiquetas
Dead Souls- NIN
Compartir Facebook Twitter
Género
Relato
Año
I
Semana
09
Ranking
0 147 3