09
Jo, Ybáñez

La Revetlla (este también está traducido más abajo)

Allà pel segle XIX... o principis del XX, en un poble qualsevol dels voltants de la ciutat de València, es van trobar tres amigues camí de la revetlla del poble. Les tres xiques, Sili, Pepica i Carmeta, s'havien criat pràcticament juntes perquè el poble era molt xicotet, tenien edats similars i la mateixa mestra les havia ensenyat a llegir, un poc a escriure i, com era normal, a cosir i brodar.

Doncs bé, com en qualsevol grup d'amigues de qualsevol època i temps, Sili, Pepica i Carmeta anaven demanant-se opinió dels seus vestits, oferint les seves opinions i xerrant de tot un poc, com veureu:

Sili - Mireu jo quina puntilla que m'he posat, que vos sembla?

Pepica - Xica, jo que vols que et diga ... com al poble no arriben notícies de la moda que hi ha per ahi, no tinc ni idea, però esta puntilla, no és de la teua àvia?

Sili – I què és el que vols dir?, que ja ha passat de moda? doncs jo no ho crec perquè la meua àvia, l'altre dia, com qui diu, encara anava al ball.

Carmeta - Xica, xica, l'altre dia ? ja farà temps que la teua àvia no va al ball!, dic jo.

Sili - Doncs no cregues, que un poc abans de néixer jo encara anava.

Pepica - No ho hauràs vist tu, no?

Sili - No, m'ho ha dit la meua mare.

Carmeta - Però, no volent no volent, la puntilla esta ja tindrà uns vint anys.

Sili - Torne a dir: i que?, que s'ha passat de moda?, jo no crec que en vint anys es passe una moda.

Pepica - Xica, no són molts anys, però igual que la teua àvia no et vesteixes, no digues!.

Sili - No, potser no. La meua àvia diu que som unes descarades perquè les faldes d'ara són massa curtes i que ensenyem massa.

Carmeta - La veritat és que de vegades els xics se'ns queden mirant els turmells i em fa una vergonya ... Però és que ja ningú porta les faldes llargues pels peus.

Pepica - Veus com si que canvia la moda?.

Sili - Però no em negareu que per recollir olives, les faldes curtes no són molt més còmodes¡.

Pepica - Si, i per encendre el braser també, almenys no ens les cremem per baix.

Sili - Si, si, ni ens les omplim de fang quan plou.

Pepica - La moda ha canviat i per bé.

Carmeta - Quan els xics em miren els turmells i em done vergonya pensaré en la comoditat amb que recollim ara la maduixa i en pau.

Pepica - El que sí que sé que s'estila i m'agradaria tindre és aquest monyo tan alt i ple de perles que porta la marquesa.

Sili - Però xica¡¡ si això és perruca¡¡

Pepica - Com que perruca?

Carmeta - I tant, dona, que havies pensat?, com havia ningú de tenir tant de pèl?, estirán-se'l cada dia ??, això si que està bo¡¡

Pepica - Llavors, què vols dir? que la marquesa porta perruca?

Sili - Tu dirás¡¡

Pepica - Se la posa i se la lleva tots els dies ??

Carmeta - Doncs clar¡

Pepica - I per baix estarà pelada?

Sili - Doncs que no t'estranye ... amb tant de pes¡

Pepica - I si s'acatxa a recollir garrofes o rentar el pis, se li pot caure?

Carmeta i Sili - Jejejejejejejej (riuen les dos frenèticament)

Carmeta - No, tranquil·la que no se li caurà.

Sili - Perquè no s'acatxarà a res.

Carmeta - Ni a pixar.

Pepica - Que vols dir?, que els rics no pixen?

Carmeta - Ah, si¡, pixar pixen, però m'han dit que té com una butaca i al cap d'una estona d'estar sentada, fa olor ... És a dir, que res d'acatxar-se a fer res, els rics es senten.

Pepica - Macagon en la sombra¡¡, amb el jove que sóc i ja em fa mal l'esquena de tant acatxar-me a fer treballs i els rics fins per cagar es senten.

Sili - I en una butaca.

Pepica - Això no pot ser: els rics van a la moda, no s'acatxen, no treballen ...

Carmeta - UUuuuyy¡¡ quins pensaments més revolucionaris tens, ja n'hi ha prou amb això i al que anàvem. I la meva falda, com la veieu per anar al ball ??

Sili - Doncs, igual que la setmana passada, és la mateixa.

Carmeta - Això és que no t'has fixat bé,! Que ha de ser la mateixa de la setmana passada, xe¡¡, aquesta és gairebé nova.

Pepica - Però, és del mateix color i de la mateixa tela ...

Carmeta - Però no és la mateixa falda ... Resulta que dissabte passat, tornant del ball, em vaig enganxar la falda a la branqueta d'un arbre caigut que hi ha prop de casa meua i em vaig fer un esgarro. Casi em muic de la por. Aii¡¡ quan la meua mare em veja¡, pensava jo.

Sili - Però, si ja la tenies vella.

Carmeta - Dona, vella, vella ... només la feia servir els dissabtes i els diumenges.

Sili - Sì, però des de fa tres anys.

Carmeta - La veritat és que, quan la meua mare la va veure em va dir de tot: que poc acurada que sóc, que no em dura gens la roba, que ara veuríem com anava a missa l'endemà, que no tenia cura de passar la roba a les meues germanes ... així que va pujar tota furiosa a l'andana a buscar, en els baguls, si hi havia més tela de la que va fer servir per cosir la falda i encara sort que hi havia un bon tros, així és que, el que va fer va ser cosir-me una nova, aquesta, i l'altra arreglar-la per la meva germana la segona. Veus com vaig amb falda nova !.

Sili - No avancem, eh¡¡, no avancem. Et fas una falda nova i és igualeta que la d'abans.

Pepica - Ja deia jo que la veia igual ...

Carmeta - Ara m'ha de durar tres o quatre anys més. I tu, Pepica??, perquè portes aquest davantal ??, te'l llevaràs ara, no ??

Pepica - Mmmm, no, no me'l puc llevar.

Sili - No te'l pots llevar? I has d'anar eixína al ball?, ¿eixò com és??

Pepica - És que em fa vergonya explicar-ho.

Carmeta - La vergonya cria ronya.

Pepica - Doncs això és el que m'ha passat.

Sili - Que has criat ronya?

Pepica - Paregut. El cas és que diumenge passat, en venir de missa ens vam posar a matar el conill, com tots els mesos ...

Carmeta - Tots els mesos mateu un conill ??, quin luxe¡.

Pepica - Si, però jo no mate una gallina totes les setmanes com vosaltres ...

Sili - No vos baralleu, cada família menja el que té de més.

Carmeta - Tens raó, Sili. Pepica, continua, que va passar?

Pepica - Doncs res, que ajudant a matar el conill, va i el tio porc se'm caga damunt. Em va donar tant fàstic i vergonya que no li vaig dir res a ningú, em vaig canviar i ja està, però a la nit, quan vaig anar a rentar la falda, la mostra ja estava tan resseca que el sabó de sosa no la va poder treure i ahi està la taca.

Sili – Això, serà la taca, perquè no crec que portes encara el cagalló.

Pepica - No, no porte el cagalló, però la taca no se'n va.

Carmeta - Has provat amb lleixiu?

Pepica - Dona, es faria tota blanca la faldilla ...

Sili - Xica, que no sé jo qui ens traurà a ballar així.

Carmeta - Que si l'una amb puntilles de l'any de la picor ...

Pepica - L'altra amb la mateixa falda des de fa tres anys ...

Sili - I l'altra amb davantal ...

Carmeta - Mira, els homes cap problema tenen: es col·loquen els calçotets i ja està.

Pepica - Si, però si se'ls taquen no es poden posar davantal.

Sili - A mi m'agradaria poder portar pantalons.

Carmeta i Pepica - Xica¡¡, que dius, quina barbaritat¡.

Sili - Algun dia les coses canviaran.

I amb aquests calfaments de cap, Pepica, Sili i Carmeta van arribar a la plaça del poble, plena d'altres grups de xiques i alguns grups de xics que miraven una a una totes les noies del poble per veure quina era la més guapa, la millor vestida o la més neta. No sabem si Pepica, Sili i Carmeta van ballar amb algun xicot, esperem que sí, llevat que algú hagués sentit dir a Sili això tan revolucionari com "portar pantalons les dones".

*******************************************

Allá por el siglo XIX ... o principios del XX, en un pueblo cualquiera de los alrededores de la ciudad de Valencia, se encontraron tres amigas camino de la verbena del pueblo. Las tres chicas, Sili, Pepica y Carmeta, se habían criado prácticamente juntas porque el pueblo era muy pequeño, tenían edades similares y la misma maestra las había enseñado a leer, un poco a escribir y, como era normal, a coser y bordar .
Pues bien, como en cualquier grupo de amigas de cualquier época y tiempo, Sili, Pepica y Carmeta iban pidiéndose opinión de sus vestidos, ofreciendo sus opiniones y charlando de todo un poco, como veréis:
Sili - Mira yo qué puntilla me he puesto, qué os parece?
- Pepica - Chica, yo que quieres que te diga ... como al pueblo no llegan noticias de la moda que hay por ahi, no tengo ni idea, pero esta puntilla, no es de tu abuela?
- Sili - Y qué es lo que quieres decir ?, que ya ha pasado de moda? pues yo no lo creo porque mi abuela, el otro día, como quien dice, todavía iba al baile.
- Carmeta - Chica, chica, el otro día? ya hará tiempo que tu abuela no va al baile !, digo yo.
- Sili - Pues no creas, que un poco antes de nacer yo todavía iba.
- Pepica - No lo habrás visto tú, no?
- Sili - No, me lo ha dicho mi madre.
- Carmeta - Pero, no queriendo no queriendo, la puntilla esta ya tendrá unos veinte años.
- Sili - Vuelvo a decir: y qué?, que se ha pasado de moda ?, yo no creo que en veinte años se pase una moda.
- Pepica - Chica, no son muchos años, pero igual que tu abuela no te vistes, no digas !.
- Sili - No, tal vez no. Mi abuela dice que somos unas descaradas porque las faldas de ahora son demasiado cortas y que enseñamos demasiado.
- Carmeta - La verdad es que a veces los chicos se nos quedan mirando los tobillos y me da una vergüenza ... Pero es que ya nadie lleva las faldas largas por los pies.
- Pepica - Ves como sí que cambia la moda ?.
- Sili - Pero no me negaréis que para recoger aceitunas, las faldas cortas no son mucho más còmodas¡.
- Pepica - Si, y para encender el brasero también, al menos no nos las quemamos por debajo.
- Sili - Si, si, ni nos las llenamos de barro cuando llueve.
- Pepica - La moda ha cambiado y para bien.
- Carmeta - Cuando los chicos me miren los tobillos y me de vergüenza pensaré en la comodidad con que recogemos ahora la fresa y en paz.
- Pepica - Lo que sí sé que se estila y me gustaría tener es ese pelo tan alto y lleno de perlas que lleva la marquesa.
- Sili - Pero chica¡¡ si esto es peluca¡¡
- Pepica - Cómo peluca?
- Carmeta - Por supuesto, mujer, qué habías pensado ?, como había nadie que tener tanto pelo ?, estirándoselo cada día ??, eso si que está bueno¡¡
- Pepica - Entonces, ¿qué quieres decir? que la marquesa lleva peluca?
- Sili - Tu dirás¡¡
- Pepica - Se la pone y se la quita todos los días ??
- Carmeta - Pues claro¡
- Pepica - Y debajo estará pelada?
- Sili - Pues que no te extrañe ... con tanto peso¡
- Pepica - Y si se agacha a recoger algarrobas o lavar el piso, se le puede caer?
- Carmeta y Sili - Jejejejejejejej (ríen las dos frenéticamente)
- Carmeta - No, tranquila que no se le caerá.
- Sili - Porque no se agachará a nada.
- Carmeta - Ni a mear.
- Pepica - Qué quieres decir ?, que los ricos no mean?

- Carmeta - Ah, si¡, mear mean, pero me han dicho que tiene como un sillón y al cabo de un rato de estar sentada, huele ... Es decir, que nada de agacharse a hacer nada, los ricos se sientan.
- Pepica - Mecagüen la sombra¡¡, con lo joven que soy y ya me duele la espalda de tanto agacharme para hacer trabajos y los ricos hasta para cagar se sientan.
- Sili - Y en un sillón.
- Pepica - Esto no puede ser: los ricos van a la moda, no se agachan, no trabajan ...
- Carmeta - UUuuuyy¡¡ qué pensamientos más revolucionarios tienes, basta con esto y a lo que íbamos. Y mi falda, como la veis para ir al baile ??
- Sili - Pues, igual que la semana pasada, es la misma.
- Carmeta - Eso es que no te has fijado bien ,! Qué tiene que ser la misma de la semana pasada, che¡¡, ésta es casi nueva.
- Pepica - Pero, es del mismo color y de la misma tela ...
- Carmeta - Pero no es la misma falda ... Resulta que el pasado sábado, volviendo del baile, me enganché la falda en la ramita de un árbol caído que hay cerca de mi casa y me la desgarré. Casi me muero del miedo. Ay¡¡ cuando mi madre me vea¡, pensaba yo.
- Sili - Pero, si ya la tenías vieja.
- Carmeta - Mujer, vieja, vieja ... sólo la utilizaba los sábados y los domingos.
- Sili - Sì, pero desde hace tres años.
- Carmeta - La verdad es que, cuando mi madre la vio me dijo de todo: que poco cuidadosa que soy, que no me dura nada la ropa, que ahora veríamos como iba a misa al día siguiente, que no tenía cuidado de pasar la ropa a mis hermanas ... así que subió toda furiosa a la buhardilla a buscar, en los baúles, si había más tela de la que usó para coser la falda y menos mal que había un buen trozo, así es que, lo que hizo fue coserme una nueva, ésta, y la otra arreglarla para mi hermana la segunda. Ves como voy con falda nueva!.
- Sili - No avanzamos, eh¡¡, no avanzamos. Te haces una falda nueva y es igualita que la de antes.
- Pepica - Ya decía yo que la veía igual ...
- Carmeta - Ahora me ha de durar tres o cuatro años más. Y tú, Pepica ??, porque llevas ese delantal ??, te lo quitarás ahora, no??
- Pepica - Mmmm, no, no me lo puedo quitar.
- Sili - No te lo puedes quitar? Y tienes que ir así al baile ?, ¿eso como es ??
- Pepica - Es que me da vergüenza contarlo.
- Carmeta - La vergüenza cría roña.
- Pepica - Pues eso es lo que me ha pasado.
- Sili - Que has criado roña?
- Pepica - Parecido. El caso es que el pasado domingo, al venir de misa nos pusimos a matar el conejo, como todos los meses ...
- Carmeta - Todos los meses matéis un conejo ??, qué lujo¡.
- Pepica - Si, pero yo no mato una gallina todas las semanas como vosotros ...
- Sili - No os peleéis, cada familia come lo que tiene de más.
- Carmeta - Tienes razón, Sili. Pepica, continúa, que pasó?
- Pepica - Pues nada, que ayudando a matar el conejo, va y el tío cerdo se me caga encima. Me dio tanto asco y vergüenza que no le dije nada a nadie, me cambié y ya está, pero por la noche, cuando fui a lavar la falda, la muestra ya estaba tan reseca que el jabón de sosa no la pudo quitar y ahí está la mancha.
- Sili - Eso, será la mancha, porque no creo que lleves todavía la mierda.
- Pepica - No, no llevo la mierda, pero la mancha no se va.
- Carmeta - Has probado con lejía?
- Pepica - Mujer, se haría toda blanca la falda ...
- Sili - Chica, que no sé yo quién nos sacará a bailar así.
- Carmeta - Que si la una con puntillas del año de la picor ..

- Pepica - La otra con la misma falda desde hace tres años ...
- Sili - Y la otra con delantal ...
- Carmeta - Mira, los hombres ningún problema tienen: se colocan los pantalones y ya está.
- Pepica - Si, pero si se les manchan no se pueden poner delantal.
- Sili - A mí me gustaría poder llevar pantalones.
- Carmeta y Pepica - Chica¡¡, que dices, qué barbaridad¡.
- Sili - Algún día las cosas cambiarán.
Y con estas preocupaciones en la cabeza, Pepica, Sili y Carmeta llegaron a la plaza del pueblo, llena de otros grupos de chicas y algunos grupos de chicos que miraban una a una a todas las chicas del pueblo para ver cuál era la más guapa, la mejor vestida o la más limpia. No sabemos si Pepica, Sili y Carmeta bailaron con algún chico, esperamos que sí, a menos que alguien hubiera oído a Sili esto tan revolucionario como "llevar pantalones las mujeres".

Publicado la semana 9. 26/02/2018
Etiquetas
La manta al coll , Una tarde, entre amigas
Compartir Facebook Twitter
Género
Teatro
Año
I
Semana
09
Ranking
1 179 1